KONKURS FOTOGRAFII TEATRALNEJ

24.05.2019–23.06.2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
KRAKÓW
PN-PT: 10:00-19:00 | SB: 10:00-14:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
8
14
24

IV edycja Konkursu Fotografii Teatralnej każe zadać pytanie, gdzie dzieje się teatr? Oczywista wydawałaby się odpowiedź: na scenie. Ale liczne fotografie zgłoszone do Konkursu i wybrane do finałowej puli oczywistość tę podważają. Niektóre z nich wręcz zdają się sugerować, że dzisiejszy polski teatr równie intensywnie dzieje się i ujawnia swoją prawdę w oczekiwaniu za kulisami, w twarzy aktorki palącej papierosa w garderobie, a nawet między spoglądają-cymi na siebie widzami. Dzieje się też w miejscach nieteatralnych, przekształ-conych przez sztukę w przestrzenie przedstawień. Dzieje się w końcu w ka-drach fotografii teatralnej będącej czymś więcej niż fotografowaniem teatru. Odpowiadając na wyzwania i pytania stawiane przez twórców kreacji scenicz-nych, uczestnicy tego i poprzednich konkursów powołują obrazy, które są nie tylko dokumentacją i syntezą doświadczenia teatralnego, ale same stają się źródłem kolejnych doświadczeń i przeżyć powstających między obrazami a tymi, którzy na nie patrzą. W ten sposób fotografia teatralna inicjuje teatr foto-grafii, który dzieje się właśnie teraz – gdy zaczynamy widzieć. Dariusz Kosiński, juror IV edycji KFT

Wystawa plenerowa prezentuje prace finalistów i laureatów IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Na ekspozycję składają się fotografie zgłoszone w dwóch katego-riach: teatralne zdjęcie sezonu oraz zestaw dokumentacyjny z przedstawienia, którego premiera odbyła się w sezonie 2017/2018.