Reading Room in CKiS

24.05.2019–23.06.2019

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. Jana Walkowskiego 1,
KRZESZOWICE
Tue - Fri 9.00-16.00
Sun 10.00-14.00

See the map